Language

See certificate confirming the reliability and timeliness of our company

O firmie

 STANLUX - Moderna Byggnadslösningar specialiserar sig på grossistförsäljning av byggnadsmaterial i Polen och i Europa. Varje år transporterar vi hundratals fulla enhetslaster över hela landet och till utlandet, bland annat till länder som: Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna, Danmark, Slovakien, Tjeckien, Frankrike och Skandinavien. Bland våra partners finns välkända och högt ansedda tillverkare av byggnadsartiklar både från Polen och från utlandet.

 

 

Sedan 2013 bildar STANLUX en samarbetsgrupp som specialiserar sig på heltäckande tjänster inom enskilda byggen, samt industri- och infrastrukturbyggen.

Vårt företag specialiserar sig dessutom på konstruktion med lättbetong baserat på omfattande, snabba och energieffektiva system från tillverkare som:  XELLA- Ytong, Silka + Multipor (alternativt H+H eller Termalica) beroende på vad som är lämpligt material till inner- och ytterväggar, balkar, bjälklag, kantblock samt takplattor och väggisolering.

 

STANLUX kombinerar ett attraktivt utbud av moderna byggnadsmaterial med en professionell och vänlig inställning till varje kunds behov.

 Vårt mål är att leverera produkter av utmärkt kvalitet till konkurrenskraftiga priser på kortast möjliga tid, med maximal säkerhet och fullt nöjda kunder. Vårt företag levererar varor av högsta kvalitet direkt till slutkunderna, vilket ger vederbörlig kontroll av varje led i leveranskedjan (allt från att uppfylla individuella krav på den beställda produkten till snabb leverans).

 

STANLUX ger även heltäckande byggnadsrådgivning om energieffektivt byggande och passivhus. Våra anställda medverkar regelbundet i utbildningar om energieffektivt byggande och modern byggnadsteknologi.


Kompetensens hos STANLUX grundare kombinerar utmärkt kunskap om marknaden i Västeuropa och höga kvalitetskrav med många års erfarenhet av logistikbranschen.


Rötterna till vårt företag går tillbaka till 80-talet, då STANLUX främst sysslade med specialiserade transporter. Under årens lopp ökade företagets utbud systematiskt med byggnadsmaterial och byggtjänster.

 

MER INFO PÅ WWW.STANLUX.COM

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STANLUX - Modern Building Solutions specializes in the wholesale of building materials in Poland and across Europe. Each year we organize hundreds of full-load shipments both nationally and internationally, including to/from the following countries: Germany, Austria , Belgium , Holland, Denmark, Slovakia, Czech Republic, France and Scandinavia. Our partners include well-known and respected manufacturers of building materials in both Poland and abroad.

 

Since 2013 STANLUX has been creating a group of cooperative entities specializing in comprehensive individual, industrial and infrastructural investments.

 

STANLUX combines an attractive offer of modern building materials with a professional and friendly approach to the needs of each customer. Our goal is to provide products of excellent quality at a competitive prices in the shortest possible time, while also ensuring maximum safety and the full satisfaction of our customers .

 

Our company delivers top quality products directly to end-users by ensuring proper checks at every stage of the supply chain (starting from the customer’s individual requirements for the order to the on-time delivery).

 

 

STANLUX also offers comprehensive advice on low-energy buildings. Our employees regularly participate in training courses on low-energy constructions and modern construction technologies.
The expertise of the company's founders combines both excellent knowledge of the Western European market and its high quality requirements , as well as many years of experience in the logistics industry.

 

The roots of our company date back to the 80s , when STANLUX was involved in specialist transportation. Over the years our company has developed its range of products to include building materials, construction and design services.

 

 MORE INFO AT WWW.STANLUX.COM

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl